Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Maials

Codi
251333
Comarca
Segrià
Població
905
Superfície
57,08
Densitat
15,8
Altitud
395

Superfície (km²)

Municipi
57,08
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
15,8
Comarca
154,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
503
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
402
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
905
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
86
Comarca
31.524
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
553
Comarca
144.092
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
189
Comarca
32.803
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
77
Comarca
7.057
Catalunya
256.461

Població

Municipi
905
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
42
Comarca
16.237
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
324
Comarca
75.856
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
103
Comarca
14.901
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
34
Comarca
2.386
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
503
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
44
Comarca
15.287
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
229
Comarca
68.236
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
86
Comarca
17.902
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
43
Comarca
4.671
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
402
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
706
Comarca
140.354
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
31
Comarca
24.910
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
168
Comarca
50.212
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
905
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
721
Comarca
170.457
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
184
Comarca
45.019
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
905
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
376
Comarca
83.551
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
127
Comarca
25.829
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
503
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
345
Comarca
86.906
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
57
Comarca
19.190
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
402
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
20
Comarca
4.244
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
25
Comarca
4.090
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
45
Comarca
8.334
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
95
Comarca
35.330
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
47,4
Comarca
84,4
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
827
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
765
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
2
Comarca
1.592
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
4
Comarca
981
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
1.009
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
6
Comarca
1.990
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
685
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
90
Comarca
21.084
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
93
Comarca
22.563
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
93
Comarca
17.118
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
57
Comarca
13.290
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
27
Comarca
6.600
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
360
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-2
Comarca
26
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-3
Comarca
-28
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-5
Comarca
-2
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
15
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
6
Comarca
2.983
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
3
Comarca
1.054
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
12
Comarca
6.254
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
15
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-4,45
Comarca
-1,86
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
4,45
Comarca
20,25
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-2,22
Comarca
18,75
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
949
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
834
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
838
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
519
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
962
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
40
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
300
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
303
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
754
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
1.521
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
26,1
Comarca
16,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
40,8
Comarca
32,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
13,8
Comarca
21,4
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
19,3
Comarca
30,1
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
694
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
80,8
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
669
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
59,5
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
671
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,7
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
691
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
77,9
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
399
Comarca
88.572
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
27
Comarca
13.269
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
426
Comarca
101.841
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
402
Comarca
74.658
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
825
Comarca
176.502
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
250
Comarca
51.715
Catalunya
1.911.665

Dones

Municipi
165
Comarca
42.520
Catalunya
1.708.410

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
415
Comarca
94.235
Catalunya
3.620.080

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
445
Comarca
100.275
Catalunya
3.810.105

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.645
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
140
Comarca
7.440
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
6.225
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
75.815
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
235
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
95
Comarca
2.915
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
825
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
1.630
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
9.790
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
145
Comarca
15.160
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
16.820
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
24.265
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
25.340
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.700
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
235
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
33
Comarca
7.386
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
282
Comarca
46.130
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
893,94
Comarca
1.136,18
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
147
Comarca
19.807
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
109
Comarca
20.892
Catalunya
795.474

Total

Municipi
256
Comarca
40.699
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
9,5
Comarca
719,6
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
4,2
Comarca
614,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
689,8
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
7,7
Comarca
6.255,2
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,4
Comarca
811,4
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
21,8
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
11,5
Comarca
3.754,4
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
10,3
Comarca
5.336,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
21,8
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
359
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
253
Comarca
23.357
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
612
Comarca
104.012
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
58,7
Comarca
77,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
246
Comarca
57.807
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
51
Comarca
17.127
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
63
Comarca
5.721
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
360
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
14,2
Comarca
21,2
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
12
Comarca
4.896
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
30
Comarca
9.672
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
78
Comarca
32.436
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
75
Comarca
18.576
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
153
Comarca
14.313
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
3
Comarca
759
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
360
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
75,6
Comarca
91,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
863
Comarca
165.122
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
35.341
Comarca
45.274
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
226
Comarca
408
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
13.875
Comarca
22.991
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.170
Comarca
7.172
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.097
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
15
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.112
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
151
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
1
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
138
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
1.124
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1.681
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.097
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
171
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
13
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
2.034
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
9.362
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
80
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
17
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
539
Comarca
104.585
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
63
Comarca
16.248
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
234
Comarca
28.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
78
Comarca
9.115
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
914
Comarca
158.385
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,99
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
75,1
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
5
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
10,7
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74