Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Maials

Codi
251333
Comarca
Segrià
Població
926
Superfície
57,08
Densitat
16,2
Altitud
395

Superfície (km²)

Municipi
57,08
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
16,2
Comarca
151,5
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
510
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
416
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
926
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
88
Comarca
31.944
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
573
Comarca
140.998
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
193
Comarca
31.672
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
72
Comarca
6.995
Catalunya
250.143

Població

Municipi
926
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
39
Comarca
16.402
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
341
Comarca
73.978
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
102
Comarca
14.323
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
2.344
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
510
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
49
Comarca
15.542
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
232
Comarca
67.020
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
91
Comarca
17.349
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
44
Comarca
4.651
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
416
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
731
Comarca
140.230
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
27
Comarca
25.960
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
168
Comarca
45.419
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
926
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
749
Comarca
169.956
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
177
Comarca
41.653
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
926
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
389
Comarca
83.148
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
121
Comarca
23.899
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
510
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
360
Comarca
86.808
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
56
Comarca
17.754
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
416
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
21
Comarca
3.919
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
27
Comarca
3.836
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
48
Comarca
7.755
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
95
Comarca
34.895
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
47,4
Comarca
84,6
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
7
Comarca
830
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
781
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
7
Comarca
1.611
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
8
Comarca
1.076
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
5
Comarca
947
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
13
Comarca
2.023
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
368
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-5
Comarca
-100
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
4
Comarca
346
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-1
Comarca
246
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
8
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
14
Comarca
3.333
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
936
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
8
Comarca
3.646
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
8
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
22
Comarca
40.914
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
2,28
Comarca
21,93
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-8,2
Comarca
2,29
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
10,48
Comarca
19,64
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
949
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
834
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
838
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
519
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
962
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
40
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
298
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
295
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
729
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
1.486
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
27,8
Comarca
19
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
40,8
Comarca
31,8
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
14
Comarca
21,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
17,3
Comarca
28,2
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
726
Comarca
142.035
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
75,5
Comarca
58,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
696
Comarca
140.393
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
85,1
Comarca
79,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
706
Comarca
140.129
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
61,2
Comarca
60,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
50,6
Comarca
42,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
733
Comarca
140.986
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
241
Comarca
47.973
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
135
Comarca
39.450
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
376
Comarca
87.423
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
393
Comarca
93.012
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.445
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
6.970
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
6.110
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
72.135
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
155
Comarca
86.660
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
100
Comarca
3.055
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
825
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.660
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
9.820
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
145
Comarca
15.365
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
16.690
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
22.570
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
25.520
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
21.880
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
155
Comarca
86.660
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
26
Comarca
7.331
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
283
Comarca
45.090
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
742,41
Comarca
942,53
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
147
Comarca
19.571
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
111
Comarca
20.195
Catalunya
775.829

Total

Municipi
258
Comarca
39.766
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
8,7
Comarca
1.609,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
4,6
Comarca
851,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,3
Comarca
878,4
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
10,6
Comarca
8.556,5
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
852,9
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
26,2
Comarca
12.748,8
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
15,2
Comarca
5.643
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
10,9
Comarca
7.105,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
26,2
Comarca
12.748,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
380
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
104
Comarca
5.799
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
138
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
622
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
863
Comarca
164.727
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
35.264
Comarca
45.314
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
226
Comarca
408
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
13.510
Comarca
21.718
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.329
Comarca
6.058
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.097
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
15
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.112
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
151
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
1
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
138
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
1.124
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1.681
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.097
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
171
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
13
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
2.034
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
9.362
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
273
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.856
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
11
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
17
Comarca
85
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
537
Comarca
104.886
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
62
Comarca
15.989
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
233
Comarca
28.016
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
79
Comarca
8.764
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
911
Comarca
157.655
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,79
Comarca
1,15
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
72,7
Comarca
41,8
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
5
Comarca
385
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
61,15
Comarca
47.802,48
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions