Diumenge, 17 De Gener De 2021
Plaça Constitució, 5, Maials - 25179
Telèfon: 973130004 Fax: 973130403

Novetats

31/12/2020

ACTUACIONS A MAIALS I A LLARDECANS DINS EL PROGRAMA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS


Foto

El Programa de Prevenció d’Incendis Forestals ha dut a terme un seguit d’intervencions estratègiques als termes de Maials i Llardecans, tot plegat arran dels incendis soferts del 26 de juny a 7 de juliol de 2019, iniciats a la Ribera d’Ebre.

Entrant més en detall, s'ha col·laborat amb un total de 45 pagesos per a la tala i poda d'aquells arbres, principalment oliveres i ametllers, cremats i/o afectats arran de l'incendi. Això ha comportat que s'actués en un total de 94 finques.

També s'han realitzat franges de protecció a la xarxa de camins principals per accedir a les finques agrícoles dels dos termes, consistint aquestes en el desbrossament de l'estrat arbustiu més proper al camí i/o poda i tala dels arbres més pròxims al camí o amb risc de caiguda. S'han dut a terme aclarides, podes i trituració de les restes vegetals en zones forestals pertanyents als Ajuntaments dels dos termes.

A més, shan recuperat espais naturals com la Vall dels Horts o lermita de Sant Sebastià pertanyents al terme de Maials i zones que formen part del patrimoni del terme de Llardecans com lArc dAdà. Finalment, sha col·laborat amb els treballadors municipals per a la neteja de les àrees de lleure, equipaments municipals i parcel·les no edificades pertanyents als termes.

Totes aquestes actuacions tenen el seu origen, com ha quedat dit, en els incendis forestals de 2019, i en la creixent sensibilització cap a la protecció de la natura, motiu pel qual s'ha creat un programa en l'àmbit de Prevenció d'Incendis Forestals a través d'un Conveni entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià per gestionar les zones afectades de Maials i Llardecans.

Aquest programa permetrà oferir experiència laboral i formació que faciliti l'adquisició d'habilitats i competències professionals a persones desocupades, en un sector que es considera creixent en ocupació, tot plegat efectuant intervencions estratègiques per a la prevenció d'incendis forestals.

L'objectiu és garantir que les urbanitzacions i nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions aïllades compleixin la legislació vigent relativa a les mesures de prevenció d'incendis forestals. Per aquest motiu es realitzen franges de protecció perimetral de 20 a 25m d'amplada, com a mínim, al voltant de les finques i els camins; neteja de la vegetació seca de parcel·les no edificades; intervencions en finques agrícoles amb el suport de la pagesia; manteniment i neteja de les àrees de lleure i equipaments municipals; recuperació de patrimoni i espais naturals; neteja de zones forestals, en especial aquelles en què l'acumulació de matèria vegetal o càrrega de combustible sigui superior, afavorint així l'alimentació de l'incendi en el cas d'una reignició.IWS

Mapa Web